1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

Computer Problemen [Deel 2]

Discussie in 'PC, Handheld & Algemeen' gestart door Lenny-t, 14 feb 2010.

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
 1. Zer0 Hiro

  Zer0 Hiro In the digital flesh

  Berichten:
  372
  Leuk Bevonden:
  0
  Torrent ligt het sowieso niet aan hier de lijst.

  Code:
  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)
  Scan saved at 22:47:19, on 16-3-2010
  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6002.18005)
  Boot mode: Normal
  
  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
  C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe
  C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrotray.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
  C:\Program Files\NCsoft\Launcher\NCLauncher.exe
  C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
  C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
  C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_Engine.exe
  C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Program Files\Logitech\Video\AlbumDB2.exe
  C:\Program Files\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe
  
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl.ask.com?o=15430&l=dis
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
  O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll
  O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
  O2 - BHO: (no name) - {FFE59EC6-5491-4EF3-BA0D-77B0D895B4F7} - (no file)
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\HomeCinema\PlayMovie\PMVService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TVEService] "C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\TVEService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NMSSupport] "C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\Support\IntelHCTAgent.exe" /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\CCU_TrayIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Skytel] Skytel.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
  O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
  O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [NCsoft Launcher] C:\Program Files\NCsoft\Launcher\NCLauncher.exe /Minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot
  O4 - HKCU\..\Run: [WebcamMaxAutoRun] "C:\Program Files\WebcamMax\WebcamMax.exe" -a
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [Steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [EA Core] C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - HKUS\S-1-5-21-1407442836-3260721241-1680387441-1000\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" (User 'IUSR_NMPR')
  O4 - Startup: Mediacontrole Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe
  O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
  O8 - Extra context menu item: &Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: &Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
  O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe
  O13 - Gopher Prefix: 
  O15 - Trusted IP range: http://192.168.2.1
  O15 - ESC Trusted IP range: http://192.168.2.1
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
  O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
  O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
  O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
  O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
  O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
  O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
  O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
  O23 - Service: Intel(R) DHTrace Controller (DHTRACE) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\bin\DHTraceController.exe
  O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
  O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
  O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
  O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe
  O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
  O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
  O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
  O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
  O23 - Service: Intel(R) NMSCore (NMSCore) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\NMSCore\NMSCore.exe
  O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
  O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
  O23 - Service: Intel(R) Quality Manager (QualityManager) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\qualitymanager.exe
  O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
  O23 - Service: TVEnhance Background Capture Service (TBCS) (TVECapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVECapSvc.exe
  O23 - Service: TVEnhance Task Scheduler (TTS)) (TVESched) - Unknown owner - C:\Program Files\HomeCinema\TV Enhance\Kernel\TV\TVESched.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  
  --
  End of file - 16911 bytes

  Alvast bedankt :)
   
 2. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  hoe weet je zo zeker dat het niet aan utorrent ligt? heb je hem disabled en in het log gekeken?
   
 3. Zer0 Hiro

  Zer0 Hiro In the digital flesh

  Berichten:
  372
  Leuk Bevonden:
  0
  Heb nu alle betreffende machines met Malwarebytes gechecked en daar wat kritieke punten tegen gekomen hoop dat het nu opgelost is.
   
 4. Tripletth

  Tripletth ɹǝsn pǝɹǝʇsıƃǝɹ

  Berichten:
  1.543
  Leuk Bevonden:
  402
  ik heb een probleempje met m'n browser. Ik kan ineens op geen enkel forum meer youtube filmpjes zien. In firefox laadt hij ze wel gewoon, maar in Internet Explorer krijg ik bij elk filmpje dit:

  [​IMG]

  Op Youtube kan ik ze wel gewoon kijken trouwens.
  Heb ik misschien iets verkeerd ingesteld ofzo? :eek:
   
 5. Corona

  Corona Active Member

  Berichten:
  372
  Leuk Bevonden:
  82
  Niet echt een probleempje, maar wat zijn deze groene pijltjes? Als ik met mijn muis eroverheen ga, verdwijnen ze, ook worden het er steeds meer.
  [​IMG]
   
 6. Lenny-t

  Lenny-t Melted Forest XBW.nl VIP

  Berichten:
  12.445
  Leuk Bevonden:
  79
  Ziet er goed uit :+
  Spyware?
   
 7. iRoy

  iRoy Held op sokken

  Berichten:
  2.125
  Leuk Bevonden:
  1
  Niet zozeer een probleem met de computer, maar meer met de losse HDD... Mijn pa heeft vandaag nieuwe schijfjes gekocht van LaCie. De Rikiki 500GB. Maar goed, het probleem is dus dat hij deze direct zelf via Windows geformateerd heeft. Niet zo een probleem zou je denken, maar nu heeft hij een schijf van slechts iets van 9mb ipv 500GB... Blijkt dus dat er sofware op staat die je moet gebruiken om deze schijven te formatteren. Dit ging bij de andere schijven wel goed, maar de eerste is dus (vooralsnog) verpest. Is er een manier om dit terug te draaien? We hebben al geprobeerd de software van de andere schijf op de eerste te zetten, maar dit heeft geen succes gehad. Of moeten we terug naar de winkel?
   
 8. Ferron

  Ferron Active Member

  Berichten:
  5.446
  Leuk Bevonden:
  37
  Typ is in bij zoeken (bij start met windows vista & 7) : Partities
  en dan degene waar staat partities formateren en maken oid.
  En kijk of daar misschien nog geen partitie is toegekend aan de HDD?
   
 9. iRoy

  iRoy Held op sokken

  Berichten:
  2.125
  Leuk Bevonden:
  1
  Thanks! Ik wist niet eens dat je in Windows zo simpel met je partities kon kloten :) Maar hij doet het! Thanks! Echt geweldig :)
   
 10. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Mijn PC start niet meer op!
  Nouja hij gaat nog wel aan maar na 3 a 5 seconden valt ie uit.

  Wat kan dat in hemelsnaam zijn?
   
 11. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  hoever komt hij met opstarten? zie je al een windows laadscherm? draaien de fans? hoor je de hdd opstarten?
   
 12. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Windows laadscherm zie ik nog en de fans ook, alleen van de hdd weet ik het niet zeker.
   
 13. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  dus windows begint te laden en dan valt hij meteen weer uit? dus alles valt echt helemaal weg en begint weer opnieuw met opstarten?
   
 14. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Hij ploft opeens helemaal uit en hij start dan niet opnieuw op.
   
 15. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  kun je wel in de bios komen of valt hij dan al uit?
   
 16. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Nee in kom niet in de BIOS. Hij viel net na 2 seconden al uit...
   
 17. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  Lijkt erop dat je voeding het niet meer trekt of iets ervoor zorgt dat hij ermee stopt. Enige wat je kan doen is 1 voor 1 onderdelen loskoppelen/vervangen om de boosdoener te vinden.

  Ik weet niet hoe handig je bent met computers maar ik zou zelf beginnen met de HDD loskoppelen om te kijken of hij dan wel blijft draaien
   
 18. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Dat is een beetje het probleem :+
  Ik weet niet eens waar de HDD zit :p

  En even een andere voeding proberen? Of is dat te makkelijk gedacht?
   
 19. Delphiki

  Delphiki Active Member

  Berichten:
  19.061
  Leuk Bevonden:
  467
  dat zou een optie zijn als je die hebt liggen maar dat houdt in dat je alles van de voeding moet loskoppelen en weer op de juiste manier aan de nieuwe moet koppelen.

  je hebt niet toevallig winkelgarantie die nog geldig is?
   
 20. Davey666

  Davey666 Dislocated Boy

  Berichten:
  4.612
  Leuk Bevonden:
  80
  Nee, heb hem inmiddels iets meer dan 3,5 jaar ;)
   
Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.

Deel Deze Pagina